КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІМ. С. БУБКИ"

Заява про наміри будівництва учбового корпусу на 400 учнів (м. Бахмут)

ДОДАТОК Б

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник): КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОЛЕДЖ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІМ. С. БУБКИ»

Поштова і електронна адреса: 84500, Донецька область, місто Бахмут, вулиця Благовіщенська, будинок 43,  20361881@i.ua

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): м. Бахмут Донецької області, вул. Благовіщенська, 47

3. Характеристика діяльності (об'єкта): проектними рішеннями передбачається будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С. Бубки, будівлі гаражу, будівлі трансформаторної підстанції, благоустрій території

Технічні і технологічні дані: площа забудови учбового корпусу 2924,67 м2, загальна потужність об’єкту складає 200 учнів та 200 студентів

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:     навчання учнів та студентів спортивного профілю

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних        площа земельної ділянки 5,0321га

сировинних       згідно робочого проекту

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) електропостачання – 1514,5тис. кВт/рік

водних       згідно робочого проекту

трудових   згідно робочого проекту

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) згідно робочого проекту

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами згідно:

- ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

- ДСН 173-96 «Державні санітарні норми планування і забудови населених пунктів»

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами не потребується

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат не передбачається

повітряне     викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив

водне    використання води для госп. питних потреб

грунт    під час проведення будівельних робіт

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не передбачається

навколишнє соціальне середовище (населення) позитивне

навколишнє техногенне середовище не передбачається

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення утворюються відходи від роботи технологічного та транспортного обладнання, будівельне сміття, ТПВ, огарки електродів, тара з-під ЛФМ які передаються спеціалізованим організаціям на утилізацію.

11. Обсяг виконання ОВНС у повному обсязі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь громадськості інформування шляхом публікації «Заяви про наміри» і «Заяви про екологічні наслідки» в засобах масової інформації.

Для ознайомлення з матеріалами робочого проекту і ОВНС звертатися в

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОЛЕДЖ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІМ. С. БУБКИ» за

адресою: місто Бахмут, вулиця Черняховського, будинок 26

Пропозиції та зауваження надсилати протягом 30 днів після публікації в

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОЛЕДЖ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІМ. С. БУБКИ» за

адресою: 20361881@i.ua

ЗАМОВНИК: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОЛЕДЖ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ІМ. С. БУБКИ»  І. К. Анушкевіч

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК: ТОВ «МЕРКУС ЛТД В.І. Кузьменко

08.06.2021